<iskola>
Bakonyszombathelyi
Benedek Elek Általános Iskola
2884. Bakonyszombathely, Kossuth u.
55.
<logo>

<kezdo><tantestulet><alapitvany><dokumentumok><galeria><hirek><eredmenyek><kapcsolat>

KÖSZÖNTJÜK WEBOLDALUNKON!
<lakohely>
Iskolánkról
<facebook>
Adatvédelem
Állásajánlat

 

" Az élet egyikünk számára sem könnyű. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit - bármi áron is - el kell érnünk.”

(Madame Cuerie)

<unios projekt>

Iskolánk 2013. január 1-jétől állami fenntartású, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) működteti. A fenntartó adatai, elérhetősége

A bakonyszombathelyi általános iskolában együtt tanul sokféle, igen különböző szociális és családi hátterű, adottságú és tehetségű gyermek.
Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol a legfontosabb cél a szilárd alapkészségek kialakítása valamennyi tanulónál.
Az iskolánkban folyó nevelés célja: a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Mindehhez olyan biztonságos és gyermekközpontú környezet megteremtése, ahol a gyermekek jól érzik magukat.
Oktató-nevelő munkánk alapvetése az, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Fontos feladatunknak valljuk, hogy erre a - sokszor rejtett - tehetségre segítsünk a gyermekeknek rálelni, azt fejlesszük, és az itt eltöltött nyolc év után ennek megfelelő útra irányítsuk.
Emellett fontos minden tanulónak azt is tudnia, hogy nem elég csak a célt látnia, azt akarni is kell.
Kitartásra, egészséges önbizalomra akarjuk nevelni tanulóinkat, akik a nehézségektől sem riadnak vissza. Hisszük, hogy így lehetnek boldogulni tudó és boldog emberek. Ennek elősegítése iskolánk feladata

Tájékoztatók
Tantermen kívüli munkarend